Traducere "ajunge la o concluzie" în engleză

Ca o concluzie, Meniu de navigare

Sugestii a ajunge la o concluzie Cu toate acestea, ancheta nu a putut ajunge la o concluzie privind caracteristicile specifice ale acestora și, prin urmare, cererea a fost respinsă în mod provizoriu.

ca o concluzie

However, the investigation could not come to a conclusion on their specificities, thus the claim was provisionally rejected. Cea de-a doua concluzie pe care o putem trage este că nu voi ajunge la o concluzie astăzi, ci se va deschide o nouă dezbatere, în baza consultării, asupra raportului din proprie inițiativă a dlui Klinz, pentru a analiza toate aceste probleme dificile.

Traducere "că o concluzie" în engleză

The second conclusion that we can draw is that I will not come to a conclusion today, but that a new debate will open up, on the basis of this consultation, of Mr Klinz's own-initiative report, to examine all these difficult questions. Veţi ajunge la o concluzie în iunie?

  • Acest articol sau această secțiune are bibliografia incompletă sau inexistentă.
  • Tablete de vierme de ou recenzii
  • Tratamentul viermilor la o persoană

Are you going to reach a conclusion in June? Orice ar fi fost ce sa întîmplat, se pare acum meciul nu va ajunge la o concluzie.

Whatever it was that happened, it now seemed the match would never reach a conclusion. Totuși, pentru că nu a primit un plan de afaceri care să dovedească efectiv viabilitatea BankCo, Comisia nu a putut ajunge la o concluzie în acest sens. However as it had not received a business plan effectively demonstrating the viability of BankCo, it could not reach a conclusion in that respect.

Având în vedere informațiile disponibile, Comisia nu poate ajunge la o concluzie în ceea ce priveşte cele două proiecte. On ca o concluzie basis of the information available, the Commission cannot reach a conclusion on these two projects.

Întrucât îndoielile privind evaluarea afectează, de asemenea, aprecierea sa referitoare la repartizarea sarcinii, Comisia nu poate ajunge la o concluzie pe baza acestor principii. As the doubts concerning the valuation also affect the Commission's assessment of burden sharing, the Commission cannot reach a conclusion on these principles.

Uite, Nobile, dacă voi fi eu judecător Look, Nobile, if I prosecute I'll reach a conclusion.

ca o concluzie

Ai ajunge la o concluzie, și e ca și restul ca o concluzie este în ca o concluzie automat la bord! You reach a conclusionand it's like the rest of the world is automatically on board! Nu s-a putut ajunge la o concluzie privind posibilul risc de contaminare a apei freatice din cauza lipsei de date privind modelul de degradare al unor metaboliți și presupunerea foarte optimistă din partea notificatorului, conform căreia procentul de utilizare trebuie să fie considerat mult mai scăzut în realitate.

Traducere "ajunge la o concluzie" în engleză

It was not possible to reach a conclusion on the possible risk of groundwater contamination because of the lack of data on the degradation pattern of certain metabolites and the overly optimistic assumption made by the notifier that application rates may be considered significantly lower in practise. Vor ajunge la o concluzie în următoarele 24 de ore. They'll come at some point in the next 24 hours.

Five Nights At Freddy's - FINALUL - CONCLUZIE

Comisia ajunge la o concluzie diferită, din două motive. The Commission comes to a different conclusionfor two reasons.

Îţi voi fi alături la votare mâine şi consider că vom ajunge la o concluzie satisfăcătoare. I will be with you in the vote tomorrow, and I believe that we will bring this to a satisfactory conclusion.

Am însă încredere că vom ajunge la o concluzie papilom limba. I am, however, confident that we will come to a positive conclusion. Dar ea poate ajunge la o concluzie corectă dacă dispune de toate informațiile necesare.

But she can only reach an accurate conclusion if provided with all of the necessary information. Poate vor ajunge la o concluzie.

ca o concluzie

And maybe they'll still arrive at something? Sunt sigură că la sfârșit vom ajunge la o concluzie.

I am sure that our union, will give us a happy outcome. Niciodată nu a început ca ar ajunge la o concluzie. It never began that it would reach to a conclusion.

ca o concluzie

În ceea ce privește cauza morții, nu am putut ajunge la o concluzie fermă. As for the cause of her death, I haven't been able to come up with a firm conclusion.

ca o concluzie

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta ca o concluzie traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate ca o concluzie, așadar pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

  1. ajunge la o concluzie - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  2. Ciuperci mici
  3. Papillomavirus chez bebe
  4. că o concluzie - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  5. Concluzie - Wikipedia
  6. Helmintox devas
  7. concluzie - definiție și paradigmă | dexonline

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.